WKRÓTCE HARMONOGRAM KOLEJNYCH SPOTKAŃ.

Dlaczego?

Świat się zmienia, dlatego też inwestowanie nie może opierać się tylko na zysku, kluczową rolę w tym aspekcie zaczyna odgrywać edukacja, także ekonomiczna, dzięki której możliwym staje się dokonywanie świadomych wyborów.

Ekonomia jest nauką o tym, jak efektywnie zarządzać swoimi ograniczonymi zasobami. Osoby, które posiadają wiedzę z zakresu ekonomii są lepiej przygotowane do kształtowania swojej przyszłości i swoich społeczności. Dlatego też, znaczenie edukacji ekonomicznej wykracza daleko poza lepsze zrozumienie podstawowych zasad podaży i popytu oraz funkcjonowania gospodarki. Edukacja ekonomiczna jest najlepszą inwestycją, gdyż wiedza z niej płynąca pozwala na budowanie własnego bezpieczeństwa finansowego oraz bezpieczną przyszłość naszego społeczeństwa.

Kim jesteśmy?

W Polsce niestety mamy do czynienia z brakiem zainteresowania edukacją finansową. Brak jest również działań oddolnych z zakresu edukacji finansowej. Dlatego też prężnie działający w Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Obywatelskich (CIO) eksperci i praktycy powołali do życia Investor Club, w ramach którego prowadzą spotkania edukacyjne. Działania te mają na celu uświadomienie społeczeństwa, jakim problemem jest brak odpowiedniej edukacji ekonomicznej oraz rozpoczęcie debaty publicznej na poziomie lokalnym. W ramach inicjatywy pokazujemy wszystkim zainteresowanym, jak chronić swój portfel przed niepotrzebnymi stratami oraz zwiększać zyski poprawiając jednocześnie jakość swojego życia.

Pomysł powołania Investor Club zrodził się w trakcie jednego ze spotkań członków Stowarzyszenia. Ta niezwykle ważna inicjatywa oddolna, w której liczy się zdanie każdego członka, ma na celu szerzenie edukacji finansowej w społeczeństwie polskim. Naszą misją jest dotarcie do jak najszerszego grona osób oraz zachęcenie do aktywnego udziału w dyskusji nad edukacją ekonomiczną. Dlatego też naszą działalność skupiamy na tworzeniu sieci łączącej praktyków oraz znawców tematu z adeptami inwestowania poprzez organizowanie regularnych spotkań edukacyjnych, które odbywają się nie tylko w dużych miastach, ale również tych średniej i mniejszej wielkości. Staramy się dotrzeć wszędzie tam, gdzie zysk finansowy z działalności dla innych może nie mieć sensu.

W ramach podejmowanych działań dzielimy się również swoją wiedzą i narzędziami, których potrzebujemy, aby dokonać najlepszego wyboru spośród tych pozornie nieskończonych możliwości. Dzięki wymianie doświadczeń i wiedzy przełamujemy bariery dostępu do tego hermetycznego, ale jak bardzo istotnego dla naszej przyszłości zagadnienia.

Współpracując ze sobą tworzymy wspólnotę celów, którymi są niezależność i wolność finansowa.